Misyon Vizyon

Misyon;

İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

Üniversitemize bağlı eğitim öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek,

Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek,

Üniversitemiz personeline katkı payları, yolluk ve maaşlarını ödemek,

Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak yürütmek,

Vizyon;

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek, çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırarak teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak, işinde uzman yaratıcı ve yenilikçi bireyler oluşturarak, tüm çalışmalarında örnek bir işletme olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, Pazartesi